Hospital Prison University Radio on-demand


Arkivets in-house radio-station, Hospital Prison University Radio kører når du åbner vores hjemmeside. Hvis den ikke kører så kan den tændes ved at klikke på ‘play’ knappen som sidder i bjælken øverst helt til højre.

Det nyeste program kører i rotation på siden. Rotation betyder at programmet kører ‘live’ i loop. Undertiden kører flere programmer i rotation.

Du kan kan også lytte til Hospital Prison University Radio som live stream på flere radio-apps fx TuneIn. Søg efter Hospital Prison University Radio – og lyt til de aktuelle af samtaler og oplæsninger, som alle på den ene eller anden måde berører den aktuelle fremvisning.

Når der er produceret et nyt program lægges det tidligere program som podcast på Arkivets SoundCloud og iTunes sider.

Radioen er ikke en formidling af den gældende fremvisning men en kritisk udvidelse af de overvejelser og betydninger, som altid følger med en kunstgenstand. Diskussion i genstandsområdet er en del af genstanden.

Om den sjette fremvisning med ‘Kunst for Varer’ og Joen Vedel fra d. 4. januar til d. 22. februar 2018.


Første gang keramiker Helle Nybo var i studiet fortalte hun hvordan hun voksede op med Kunst for Varer - og hvordan hendes far, billedhugger Johannes Hansen, byggede sit atelier-hus i Lyngby gennem materialer og tjenster som han byttede sig til gennem Kunst for Varer. I denne udsendelse kigger vi på billeder fra Johannes Hansens udstilling i Kunst for Varer i Bredgade fra 1931.[Varighed 63 min]


Hannibal Andersen er falskmønter. Lyt til hans fortælling om hvordan han støbte nogle 20-kroner-mønter og hvad Nationalbanken sagde til hans arbejde. Han fortæller hvordan man i Nationalbanken afgør om en mønt er falsk. De lytter til den! [Varighed 60 min]


Hvad ved du om Bitcoins? Lyt til pengemanden Magnus Kelstrup fortælle om Bitcoins og andre kryptovalutaer. Hvordan kan man skabe et internationalt økonomisk system uden penge? Bitcoins er i hvertfald ikke løsningen.[Varighed 99 min]


Har du kigget grundigt på de danske pengesedler? I dette program kan du tage på rejse med Åse Eg Jørgensen og lup ind i landskaberne som præger dem. Find et par sedler frem og lyt med. Der forekommer knitrende lyde fra seddel-papiret, som indtil for nyligt blev produceret på Silkeborg Papirfabrik. Nu blir papiret produceret i Tyskland ligesom sedlerne trykkes i Finland. Med Joen Vedel og Jakob Jakobsen.[Varighed 85 min]


I anledning af 100-året for Stormen på Børsen d. 11 februar har Joen Vedel og jeg (Jakob Jakobsen) talt med Albert Scherfig og Sigurd Jakobsen om den dramatiske historie fra 1918. Hør dem fortælle hvordan et stort hold Syndikalister og arbejdsløse stormede Børsen i København, og angreb de spekulanterne med fastelavnskøller og tilråb. Kom til hyldest-demo i morgen kl. 13 fra Jagtvej 69.[Varighed 85 min]


Kender du duften af brændte penge? Lyt til samtale med Ole Bjerg og Mikkel Bolt hvor Joen Vedel og Jakob Jakobsen spørger 'Hvad er penge?' og 'Kan de afskaffes?'

Ole Bjerg har over de seneste år skrevet en del bøger om penge bla. 'Making Money: The Philosophy of Crisis Capitalism', London, Verso 2014. Mikkel Bolt har over de seneste år skrevet en del bøger der kritisere kapitalisme og pengeformen, bla 'Kapitalisme som religion', København, Nebula 2015 (red m Dominique Routhier). [Varighed 101 min]


Lyt til min og Joen Vedels samtale med Per Aage Brandt om penge - og kunst. Per Aage forklarer pengenes historie siden de forekom i Mesopotanien for flere tusinde år siden. Han fastholder at kunsten altid vil have en kritisk værdi i forhold til pengemagtens kynisme. Da jeg insisterer på, at kunsten for mig først og fremmest foregår inden for rammerne af et (finansielt) marked svarer Per Aage at jeg skal 'prøve at løfte blikket'. Dog accepterede han at der findes kunstnere, der er 'sell out' som Joen formulerede det. Meget fin præsentation og konfrontation. [Varighed 99 min]


Lyt til Joen Vedel og min samtale om hans arbejde, som kan ses på den nye udstilling i Arkivet, som åbnede d. 4. januar 2018 – sammen med materiale fra foreningen 'Kunst for Varer'. Fokus er penge, værdi og kunst. Vi nærlæser udstillingen og Joen fortæller om de dele af hans arbejde som over årene har berørt det vanskelige spørgsmål.[Varighed 72 min]


Lyt til keramiker Helle Nybos fortælle om de forarmede livsforhold som mange kunstnere levede under i 1940erne og 1950erne - og hvordan 'Kunst for Varer' kunne være med til at gøre forholdene lettere og undertiden tillade en lille luxus som for eksempel skræddersyet tøj eller et besøg hos damefrisøren. Helle Nybos far var billedhuggeren Johannes Hansen og familien boede på Caroline Amalies Vej i Lyngby i et hus, som fik centralvarme igennem 'Kunst for Varer'. Helles barndom var præget af, at hun blev passet af sin far, da hendes mor var udearbejdende. Derfor var hun med på besøg hos 'Kunst for Varer's galleri i Bredgade. [Varighed 60 min]
Om arkiver


Lyt til Arkivets svar på skihop fra Garmisch Partenkirchen! Mød Rødderne fra den Arkivariske Front (RAF)! Mød Institut for Emancipationsvidenskab! Og lær om de revolutionære forviklinger og bureaukratier, som har udfoldet sig på Institut for Idehistorie på Århus Universitet over de sidste 50 år.

Først afsynger RAF en sang skrevet i solidaritet med de strejkende porcelænsarbejdere, som de har fundet i Idehistories store mørke kælder. Med lidt knas og overstyrring (beklageligvis). Godt Nytår!

Med Asker Bryld Staunæs, Benjamin Asger Krog Møller, Christian Stender, Andrea Vibe Kilde og Jakob Jakobsen [Varighed 90 min]
Om den femte fremvisning med Musselmalerne fra den Kgl. Porcelænsfabrik og Ekstatiske Feminister fra d. 2. november til d. 21. december 2017.


Udgangspunktet for Arkivets 5. projekt er et møde mellem Ekstatiske Feminister og tre tidligere og en nuværende musselmaler fra den Kgl. Porcelænsfabrik, som Ekstatiske Feminister havde inviteret til deres kontor mandag d. 30. oktober. Under dette møde startede dialogen mellem de forskellige generationer om erfaringerne med kvinders arbejde på fabrikken og i hjemmet og hvad der sker når man udvikler en politisk stemme og begynder at bruge den. Hvor ligger brudlinjerne for kvindekampen i dag? Hvordan ser uligheden ud? Og hvilken solidaritet er mulig? [Varighed 25 min]


Lyt til de Ekstatiske Feministers tanker om den musselmalede paptallerken fra porcelænsarbejdernes strejke på den Kgl Porcelænsfabrik i 1976. Med Jakob Jakobsen, Thea Von Maase, Merete Enggaard Jakobsen, Kirstine Nordentoft Mose, Anne Louise Fink & Misja Thirslund Krenchel. [Varighed 67 min]


Lyt til arkivets radio og hør Anne Louise, Merete, Anna og Misja fra Ekstatiske Feminister fortælle om hvad det betyder for dem at organisere sig som et separatistisk kollektiv. Samtalen afsluttes med en diskussion om kommende aktiviteter i arkivet som bla. kommer til at handle om protestsange og fanbreve til søsterorganisationer. [Varighed 83 min]


Lyt til Følsom Front synge og diskutere protestsange sammen med Ekstatiske Feminister og Jakob Jakobsen. For første gang er der musik med i et program fra Arkivet. Rigtig fin diskussion om forholdet mellem politik, følelser og kultur. Tak til Følsom Front for jeres smittende energi og vrede. [Varighed 85 min]


Besked fra de Ekstatiske Feminister:

Vi har modtaget breve skrevet til steder og mennesker, der gør noget vigtigt – det handler om politisk organisering, om feminisme, om modstand, om fællesskab, om professionelt liv og familie, om at opdage nye måder at tænke, om at have venner, om solidaritet – de er blevet læst ind og vi har samlet dem nu.

Breve til:

Astrid Noack, Marronage, Forældre i forskning (gruppe uden navn), Nina Malinowski, Suzanne Brøgger, Lisbeth fra Nørrebro, Sisters Uncut, Dea Trier Mørch, Jytte Rex, Pluralisterne, 19-årig dreng, Rojava, Ann Swidler, Bulls Asshole og Adrienne Rich. [Varighed 36 min]


Hør den tidligere musselmaler Sonja Hansen fortælle om arbejdet og strejken på den Kgl Porcelænsfabrik i 1976. Sonja fortæller hvordan hun ligesom mange af musselmalerne havde kunstner-drømme, men at hun kom fra landet og forlod skolen efter 7. klasse, så porcelænsfabrikken blev hendes arbejdsplads. Sonja signerede sine tallerkener med signaturen XSX.[Varighed 83 min]
Om den fjerde fremvisning med arkitekturtidsskrifter Blød By og kollager af kollektivet Frisk Flugt fra d. 7. september til d. 26. oktober 2017.


Lyt til min samtale med kollektivet Frisk Flugt om deres udgivelser over de sidste fire år. Tina Helen og Ask Katzeff fortæller om flugt og autonomisering som exitstrategier fra det neoliberale rotteræs som vi alle er en del af i storbyen. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 88 min].


Lyt til min samtale med Frisk Flugt om at læse og klippe i Blød By. Hvor er utopien for byen i dag? Det kom mest til at handle om, hvordan utopien om den bløde by på mange måder er blevet realiseret af neoliberalismen igennem byudvikling med altaner, brede fortorve og AirBnB. Dog med den vigtige forskel at den neoliberale utopi gør os alle til små entreprenører som kun forholder sig til penge. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 63 min].


Er du også forundret over byudviklingen på Nørrebro? Her kan du høre lidt mere om situationen på Nørrebro med turistboom, mobile politistationer, bandekrig, hjemløshed og urban-gardening i en uskøn forening. Du kan lytte til folk med stor erfaring på gaden i bydelen: Lisbeth Bryhl som arbejder i Medborgerhuset på Kapelvej, Karoline Siemens som arbejder i sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg, Ivona Kristic, Marie Finsten Jensen og Aske Quist fra Bypolitisk Organisering samt Tina Helen fra Frisk Flugt. Spørgsmålene blev udarbejdet sammen med Bypolitisk Organisering. Samtale om byudviklingen på Nørrebro fandt sted d. 13. september 2017 [varighed 90 min].


Lyt til et reunion-møde med repræsentanter fra den hedengangne bypolitiske gruppe Openhagen, som diskuterer byudviklingen de sidste 10 år i København - fra rydningen af Ungeren til i dag. Vi var fem tidligere aktivister fra gruppen der prøvede at danne sig et overblik over brudlinjerne de sidste 10 år og problemerne i dag med tigger-lov og en fornyet bolig-bobbel. Med Jeppe Wedel-Brandt, Tina Helen, Lars Gaardsøe, Joen Vedel, Eskil Halberg, Eva la Cour, Lasse Wamsler, Søren Rafn, Ask Katzeff, Jakob Jakobsen med mange flere. Samtalen fandt sted d. 11. september 2017 [Varighed 116 min].


Lyt til Ask Katzeff fra Frisk Flugt fortælle om flugt som politisk strategi. Samtale med Jakob Jakobsen. [Varighed 48 min]
Closing Party of the Spring Season 2017 June 29. 2017


Dub Tractor in Dub - live radio performance at the Hospital Prison University Archive June 29, 2017. Listen to soundscapes from Dub Tractor's upcoming record played by Anders Remmer at the Reichian closing party celebrating the end of the spring season at the Archive. [48 min]


Torsdag d. 29. juni 2017 er den sidste dag for udstillingen i Hospital Prison University Archive med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard. I den anledning inviterer vi til live-radio. Tine præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea Von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]
Om den tredje fremvisning med kampskrift af Wilhelm Reich og skulptur/fotografier af Tine Tvergaard d. 11. maj til d. 29. juni 2017


Samtale med Tine Tvergaard om hendes eget arbejde på udstillingen, dvs en skulptur og en række fotografier. Med Jakob Jakobsen. Samtalen fandt sted d. 11. maj [Varighed 51 min].


Læsning af og samtale om ‘Sexuel (viden og) Kamp’ af Wilhelm Reich fra 1933 med Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen [Varighed 58 min].


Samtale filosof Ole Thyssen og Jakob Jakobsen om Wilhelm Reich tilbagekomst i forbindelse med ungdomsoprøret i 1960erne og 1970erne [Varighed 63 min].


Samtale historiker og forfatter Morten Thing og Jakob Jakobsen. Han fortæller om den seksual-politiske massebevægelse i 1930erne, om kampen for fri abort, om den feministiske forkæmper Marie Nielsen og hendes kamp for kvindernes ret til at bestemme over egen krop. Hør om Alexandra Kollentai og hendes kamp for den fri abort efter den russiske revolution - som lykkedes da fri abort blev indført i Sovjet i 1920. Og hør om lægen J.H. Leunbach som røg i spjældet for at drive en åben abort klinik i Villemosegade. Billedet nedenfor viser hans kammerater som ventede på ham da han blev løsladt i 1937. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 2. og 3. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 13.4.2017. [50 min]


Samtale Tania Ørum og Jakob Jakobsen om ungdomsoprøret og fri sex. Wilhelm Reich' Seksuelle Revolution blev sat på prøve i slutningen af 1960erne og 1970erne - og specielt kvindernes erfaringer med mere eller mindre fri sex kom til at betyde meget for kvindebevægelsens opståen i 1970erne. Tania skrev i 1970 sammen med sin daværende mand, forfatterne Hans Jørgen Nielsen, en dialog om seksualitetens frigørelse og problemer under ungdomsoprøret med titlen 'En uafsluttet historie om Alexandra og Wilhelm'. Alexandra efternavn er Kollentai og Wilhelms efternavn er Reich. Tania læser uddrag op fra dialogen. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 4. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 18.4.2017


Samtale Jo Leunbach og Jakob Jakobsen i Arkiv-studiet. Jo er socialrådgiver og underviser på pædagog-seminarium - ligesom hun er datter af Jonathan og Budda Leunbach. Helt i linje med Reich' ideer voksede Jo på i et hjem uden grænser og med fri udfoldelse, nøgenhed og nul bleer. Hør Jos personlige historie og hendes blik på de forskellige former for fri pædagogik som sex-pol-bevægelsen eksperimenterede med. Optaget d. 27.6.2017 [67 min].


Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen inviterede forfatter og aktivist Mads Ananda Lodahl i studiet for at diskutere hvad 'Seksuel viden og kamp' anno 2017. Det blev en vanskelig og god samtale om hvad 'naturlig' betyder når man taler om sex. Vi talte om den kamp som de seksuelle minoriteter fører, men også om den heteroseksuelle store grå masse [83 min].


Tine Tvergaard præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]
Om den anden fremvisning med maleri af Folmer Bendtsen og træsnit af Thomas Bo Østergaard d. 2. marts til d. 27. april 2017


Samtale Thomas Bo Østergaard og Jakob Jakobsen om Folmer Bendtsens maleri ‘Baggården på Vesterbro’ fra ca 1965. Optagelsen fandt sted i arkivet 1. marts 2017. [Varighed 59 min]


Samtale med Thomas Bo Østergaards om hans træsnit med person kollapset på computer fra 2012. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i arkivet 2. marts 2017. [Varighed 52 min]


Eskil Halberg læser indledningen til og kapitel 1 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Fra arbejdsglæde til arbejdsfrygt'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 9. marts 2017. [Varighed 92 min]


Eskil Halberg læser kapitel 2 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Arbejdet er i krise'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 16. marts 2017. [Varighed 86 min]


Listen to the reading of 'Wages Against Housework' written by Silvia Federici in 1975. The reading was hosted by Maria Berrios and Beate Terletskaja. Recorded in the archive on March 23 2017. [Duration 107 min]


Lyt til 3. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Arbejdssamfundet som et regeringsregime’. [Varighed 73 min]


Lyt til Thomas Bo Østergaard og min samtale med Christian Kirkeby om maleren Folmer Bendtsen. Christian Kirkeby var aktiv i Nørrebro Beboeraktion - Blågårdsgade i 1970erne og 1980erne. Siden ansat ved Stadsarkitektens kontor i København Kommune. I dag aktiv lokal-historiker på Nørrebro og i Nordvest - og forfatter til bogen 'Folmer Bendtsen - en maler i Nordvest' (2008). Han starter samtalen med at beskrive hvordan Folmer Bendtsen var en strejfer i byen - lige som ham selv - og vi prøver sammen at lave et kort over dét København som Folmer Bendtsen levede og malede i. Under vores udflugt kommer Christian også ind på hans mere berømte bror Per. Samtalen er optaget d. 21. april 2017. [Varighed 80 min]


Den 24. april 2017 talte Thomas Bo Østergaard og jeg med kunsthistorikeren Hanne Abildgaard. Vi talte om kunstscenen i København i 1930erne og om Barbermaleren John Christensen, som drev barbersalon på Kapelvej samtidig med at han malede livet på Nørrebro. Og hun fortalte om en kunstscene som på trods af håbløse forhold søgte nye måder at afbillede og leve livet på i storbyen. Afslutningsvis nåede vi med en hvis forundring frem til at konstatere at bymalere som Folmer Bendtsen og Barbermaleren John C er blevet glemt, mens en samtidig landskabsmaler som Jens Søndergaard er blevet husket. Det må være noget med at Danmark er og skal forblive et landbrugsland med bølgende bakker og Dannebro på flagstang. Byen er et ilde sted, den er snavset og forpestet. [Varighed 63 min]


Den 26. april 2017 havde Thomas Bo Østergaard og jeg besøg af Kristine Bendtsen, Folmer Bendtsens datter. Hun fortalte hvordan hun voksede op med billedet 'Baggården på Vesterbro', som hang i hendes barndomshjem i Kregme, ved Frederiksværk. Folmer Bendtsen forlod byen i 1961 og hun fortalte om den periode af hendes og Folmer Bendtsens liv som foregik uden for byen. Stålvalseværker var den nye kærlighed, ligesom Ørstedsværket havde været i København. For Folmer Bendtsen var Ørstedsværket er den smukkeste bygning i København. [Varighed 77 min]


Lyt til 4. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Kommunen er stedet uden arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 64 min]


Lyt til 5. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Fagbevægelsen er død. Længe leve kampen imod arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 35 min]


Som sidste samtale i forbindelse med begrebet arbejde taler Thomas Bo Østergaard og jeg med Åse Eg Jørgensen om Rudolf Broby Johansens bog-serie om Dagens Dont. Serien består af 3 bøger og en kalender, som præsenterer en visuel og fabulerende historie om arbejder-billeder gennem årtusinder. Åses viden og engagement er fantastisk når det gælder bog-formgivning. Hun sidder gerne med sit ansigt helt nede i en bogside for at finde ud af om der er tale om bogtryk eller off-set.[Varighed 73 min]


Lyt til oplæsning af hele bogen ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Oplæsningen og samtalen fandt sted i marts og april 2017. Produceret og udsendt af Hospital Prison University Radio/Archive. ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles.' [Varighed 186 min]
Om arkiver


Samtale med Torsten Andreasen om det lykkelige eller profane arkiv. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted 21. december 2016 og har en varighed på xxxx minutter.

(((Kommer snart)))

Om radio


Samtale med the Lake Radio ved Jan Stricker og Kasper Vang. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i København d. 20. december 2016. [Varighed 88 min]
Om første fremvisning med tryk af Henri Michaux og Søren Andreasen fra d. 12. januar til 23. februar 2017


Samtale med Søren Andreasen om Michaux’ litografi ’Par La Voie Des Rythmes’ fra 1974. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 8. december 2016. [Varighed 45 min]


Samtale med Søren Andreasen om hans serie af linoliumstryk ’Masse og orden’ fra 2013. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 15. december 2016. [Varighed 73 min]


Samtale Lea Porsager, Glenn Christian, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux’ forfatterskab med fire nedslag, Litterat (1928) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 81, Intime, ustandselige fremmedgørelser (1966) i Michaux. En tematisk tekstsamling, forlaget Arena, s 21, Portræt af Meidosemerne (1959) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 75 samt Yantra (1973) i Pollagoras alderdom og andre digte - forlaget Borgen, s. 119. Optaget i to dele d. 25. januar 2017. [Varighed del 1 60 min, del 2 84 min]


Samtale Kenn Mouritzen, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux' eksperimenter med meskalin, som klarest kom til udtryk i bogen 'Miserable Miracle' (1956). Kenn skrev år tilbage et speciale om Michaux' rus-bøger fra midten af 1950erne. Optaget i København d. 10. februar 2017. [Varighed 60 min]


Sidste samtale i forbindelse med fremvisningen af Henri Michaux. Med Pia Rønicke, Kristine Kemp, Åse Eg Jørgensen, Søren Andreasen og mig selv, Jakob Jakobsen. Vi talte om Michaux' interesse i kalligrafi, og indledte med at læse hans digt fra 1970 'Om kinesisk kalligrafi'. Med-følgende foto fra køkkenet hvor vi bagefter drak en skål i Mescal for den døde digter. Optaget i København d. 23. februar 2017.[Varighed 91 min]