Hospital Prison University Radio on-demand


Arkivets in-house radio-station, Hospital Prison University Radio, kan findes på de mange radio-apps fx TuneIn. Søg efter Hospital Prison University Radio – og lyt til radioens stream af samtaler og oplæsninger, som alle på den ene eller anden måde berører den aktuelle fremvisning. Derudover vil der blive produceret mere tematiske programmer om arkiver og radio. Radioen er ikke en formidling af den gældende fremvisning men en kritisk udvidelse af de overvejelser og betydninger, som altid følger med en kunstgenstand. Diskussion i genstandsområdet er en del af genstanden.

Om den fjerde fremvisning med arkitekturtidsskrifter Blød By og kollager af kollektivet Frisk Flugt fra d. 7. september til d. 26. oktober 2017.


Lyt til min samtale med kollektivet Frisk Flugt om deres udgivelser over de sidste fire år. Tina Helen og Ask Katzeff fortæller om flugt og autonomisering som exitstrategier fra det neoliberale rotteræs som vi alle er en del af i storbyen. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 88 min].


Lyt til min samtale med Frisk Flugt om at læse og klippe i Blød By. Hvor er utopien for byen i dag? Det kom mest til at handle om, hvordan utopien om den bløde by på mange måder er blevet realiseret af neoliberalismen igennem byudvikling med altaner, brede fortorve og AirBnB. Dog med den vigtige forskel at den neoliberale utopi gør os alle til små entreprenører som kun forholder sig til penge. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 63 min].


Er du også forundret over byudviklingen på Nørrebro? Her kan du høre lidt mere om situationen på Nørrebro med turistboom, mobile politistationer, bandekrig, hjemløshed og urban-gardening i en uskøn forening. Du kan lytte til folk med stor erfaring på gaden i bydelen: Lisbeth Bryhl som arbejder i Medborgerhuset på Kapelvej, Karoline Siemens som arbejder i sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg, Ivona Kristic, Marie Finsten Jensen og Aske Quist fra Bypolitisk Organisering samt Tina Helen fra Frisk Flugt. Spørgsmålene blev udarbejdet sammen med Bypolitisk Organisering. Samtale om byudviklingen på Nørrebro fandt sted d. 13. september 2017 [varighed 90 min].


Lyt til et reunion-møde med repræsentanter fra den hedengangne bypolitiske gruppe Openhagen, som diskuterer byudviklingen de sidste 10 år i København - fra rydningen af Ungeren til i dag. Vi var fem tidligere aktivister fra gruppen der prøvede at danne sig et overblik over brudlinjerne de sidste 10 år og problemerne i dag med tigger-lov og en fornyet bolig-bobbel. Med Jeppe Wedel-Brandt, Tina Helen, Lars Gaardsøe, Joen Vedel, Eskil Halberg, Eva la Cour, Lasse Wamsler, Søren Rafn, Ask Katzeff, Jakob Jakobsen med mange flere. Samtalen fandt sted d. 11. september 2017 [Varighed 116 min].
Closing Party of the Spring Season 2017 June 29. 2017


Dub Tractor in Dub - live radio performance at the Hospital Prison University Archive June 29, 2017. Listen to soundscapes from Dub Tractor's upcoming record played by Anders Remmer at the Reichian closing party celebrating the end of the spring season at the Archive. [48 min]


Torsdag d. 29. juni 2017 er den sidste dag for udstillingen i Hospital Prison University Archive med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard. I den anledning inviterer vi til live-radio. Tine præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea Von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]
Om den tredje fremvisning med kampskrift af Wilhelm Reich og skulptur/fotografier af Tine Tvergaard d. 11. maj til d. 29. juni 2017


Samtale med Tine Tvergaard om hendes eget arbejde på udstillingen, dvs en skulptur og en række fotografier. Med Jakob Jakobsen. Samtalen fandt sted d. 11. maj [Varighed 51 min].


Læsning af og samtale om ‘Sexuel (viden og) Kamp’ af Wilhelm Reich fra 1933 med Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen [Varighed 58 min].


Samtale filosof Ole Thyssen og Jakob Jakobsen om Wilhelm Reich tilbagekomst i forbindelse med ungdomsoprøret i 1960erne og 1970erne [Varighed 63 min].


Samtale historiker og forfatter Morten Thing og Jakob Jakobsen. Han fortæller om den seksual-politiske massebevægelse i 1930erne, om kampen for fri abort, om den feministiske forkæmper Marie Nielsen og hendes kamp for kvindernes ret til at bestemme over egen krop. Hør om Alexandra Kollentai og hendes kamp for den fri abort efter den russiske revolution - som lykkedes da fri abort blev indført i Sovjet i 1920. Og hør om lægen J.H. Leunbach som røg i spjældet for at drive en åben abort klinik i Villemosegade. Billedet nedenfor viser hans kammerater som ventede på ham da han blev løsladt i 1937. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 2. og 3. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 13.4.2017. [50 min]


Samtale Tania Ørum og Jakob Jakobsen om ungdomsoprøret og fri sex. Wilhelm Reich' Seksuelle Revolution blev sat på prøve i slutningen af 1960erne og 1970erne - og specielt kvindernes erfaringer med mere eller mindre fri sex kom til at betyde meget for kvindebevægelsens opståen i 1970erne. Tania skrev i 1970 sammen med sin daværende mand, forfatterne Hans Jørgen Nielsen, en dialog om seksualitetens frigørelse og problemer under ungdomsoprøret med titlen 'En uafsluttet historie om Alexandra og Wilhelm'. Alexandra efternavn er Kollentai og Wilhelms efternavn er Reich. Tania læser uddrag op fra dialogen. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 4. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 18.4.2017


Samtale Jo Leunbach og Jakob Jakobsen i Arkiv-studiet. Jo er socialrådgiver og underviser på pædagog-seminarium - ligesom hun er datter af Jonathan og Budda Leunbach. Helt i linje med Reich' ideer voksede Jo på i et hjem uden grænser og med fri udfoldelse, nøgenhed og nul bleer. Hør Jos personlige historie og hendes blik på de forskellige former for fri pædagogik som sex-pol-bevægelsen eksperimenterede med. Optaget d. 27.6.2017 [67 min].


Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen inviterede forfatter og aktivist Mads Ananda Lodahl i studiet for at diskutere hvad 'Seksuel viden og kamp' anno 2017. Det blev en vanskelig og god samtale om hvad 'naturlig' betyder når man taler om sex. Vi talte om den kamp som de seksuelle minoriteter fører, men også om den heteroseksuelle store grå masse [83 min].


Tine Tvergaard præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]
Om den anden fremvisning med maleri af Folmer Bendtsen og træsnit af Thomas Bo Østergaard d. 2. marts til d. 27. april 2017


Samtale Thomas Bo Østergaard og Jakob Jakobsen om Folmer Bendtsens maleri ‘Baggården på Vesterbro’ fra ca 1965. Optagelsen fandt sted i arkivet 1. marts 2017. [Varighed 59 min]


Samtale med Thomas Bo Østergaards om hans træsnit med person kollapset på computer fra 2012. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i arkivet 2. marts 2017. [Varighed 52 min]


Eskil Halberg læser indledningen til og kapitel 1 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Fra arbejdsglæde til arbejdsfrygt'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 9. marts 2017. [Varighed 92 min]


Eskil Halberg læser kapitel 2 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Arbejdet er i krise'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 16. marts 2017. [Varighed 86 min]


Listen to the reading of 'Wages Against Housework' written by Silvia Federici in 1975. The reading was hosted by Maria Berrios and Beate Terletskaja. Recorded in the archive on March 23 2017. [Duration 107 min]


Lyt til 3. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Arbejdssamfundet som et regeringsregime’. [Varighed 73 min]


Lyt til Thomas Bo Østergaard og min samtale med Christian Kirkeby om maleren Folmer Bendtsen. Christian Kirkeby var aktiv i Nørrebro Beboeraktion - Blågårdsgade i 1970erne og 1980erne. Siden ansat ved Stadsarkitektens kontor i København Kommune. I dag aktiv lokal-historiker på Nørrebro og i Nordvest - og forfatter til bogen 'Folmer Bendtsen - en maler i Nordvest' (2008). Han starter samtalen med at beskrive hvordan Folmer Bendtsen var en strejfer i byen - lige som ham selv - og vi prøver sammen at lave et kort over dét København som Folmer Bendtsen levede og malede i. Under vores udflugt kommer Christian også ind på hans mere berømte bror Per. Samtalen er optaget d. 21. april 2017. [Varighed 80 min]


Den 24. april 2017 talte Thomas Bo Østergaard og jeg med kunsthistorikeren Hanne Abildgaard. Vi talte om kunstscenen i København i 1930erne og om Barbermaleren John Christensen, som drev barbersalon på Kapelvej samtidig med at han malede livet på Nørrebro. Og hun fortalte om en kunstscene som på trods af håbløse forhold søgte nye måder at afbillede og leve livet på i storbyen. Afslutningsvis nåede vi med en hvis forundring frem til at konstatere at bymalere som Folmer Bendtsen og Barbermaleren John C er blevet glemt, mens en samtidig landskabsmaler som Jens Søndergaard er blevet husket. Det må være noget med at Danmark er og skal forblive et landbrugsland med bølgende bakker og Dannebro på flagstang. Byen er et ilde sted, den er snavset og forpestet. [Varighed 63 min]


Den 26. april 2017 havde Thomas Bo Østergaard og jeg besøg af Kristine Bendtsen, Folmer Bendtsens datter. Hun fortalte hvordan hun voksede op med billedet 'Baggården på Vesterbro', som hang i hendes barndomshjem i Kregme, ved Frederiksværk. Folmer Bendtsen forlod byen i 1961 og hun fortalte om den periode af hendes og Folmer Bendtsens liv som foregik uden for byen. Stålvalseværker var den nye kærlighed, ligesom Ørstedsværket havde været i København. For Folmer Bendtsen var Ørstedsværket er den smukkeste bygning i København. [Varighed 77 min]


Lyt til 4. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Kommunen er stedet uden arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 64 min]


Lyt til 5. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Fagbevægelsen er død. Længe leve kampen imod arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 35 min]


Som sidste samtale i forbindelse med begrebet arbejde taler Thomas Bo Østergaard og jeg med Åse Eg Jørgensen om Rudolf Broby Johansens bog-serie om Dagens Dont. Serien består af 3 bøger og en kalender, som præsenterer en visuel og fabulerende historie om arbejder-billeder gennem årtusinder. Åses viden og engagement er fantastisk når det gælder bog-formgivning. Hun sidder gerne med sit ansigt helt nede i en bogside for at finde ud af om der er tale om bogtryk eller off-set.[Varighed 73 min]


Lyt til oplæsning af hele bogen ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Oplæsningen og samtalen fandt sted i marts og april 2017. Produceret og udsendt af Hospital Prison University Radio/Archive. ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles.' [Varighed 186 min]
Om arkiver


Samtale med Torsten Andreasen om det lykkelige eller profane arkiv. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted 21. december 2016 og har en varighed på xxxx minutter.

(((Kommer snart)))

Om radio


Samtale med the Lake Radio ved Jan Stricker og Kasper Vang. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i København d. 20. december 2016. [Varighed 88 min]
Om første fremvisning med tryk af Henri Michaux og Søren Andreasen fra d. 12. januar til 23. februar 2017


Samtale med Søren Andreasen om Michaux’ litografi ’Par La Voie Des Rythmes’ fra 1974. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 8. december 2016. [Varighed 45 min]


Samtale med Søren Andreasen om hans serie af linoliumstryk ’Masse og orden’ fra 2013. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 15. december 2016. [Varighed 73 min]


Samtale Lea Porsager, Glenn Christian, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux’ forfatterskab med fire nedslag, Litterat (1928) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 81, Intime, ustandselige fremmedgørelser (1966) i Michaux. En tematisk tekstsamling, forlaget Arena, s 21, Portræt af Meidosemerne (1959) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 75 samt Yantra (1973) i Pollagoras alderdom og andre digte - forlaget Borgen, s. 119. Optaget i to dele d. 25. januar 2017. [Varighed del 1 60 min, del 2 84 min]


Samtale Kenn Mouritzen, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux' eksperimenter med meskalin, som klarest kom til udtryk i bogen 'Miserable Miracle' (1956). Kenn skrev år tilbage et speciale om Michaux' rus-bøger fra midten af 1950erne. Optaget i København d. 10. februar 2017. [Varighed 60 min]


A skype conversation between theorist Nick Thoburn, London, and Jakob Jakobsen about Michaux' influence on philosopher Giles Deleuze. Recorded in Copenhagen February 14 2017. [Duration 59 min]


A conversation between visual artist Josh Middleman, Copenhagen, and Jakob Jakobsen about the parallel lives of Henri and Oscar Michaux. Oscar was a black American film maker that was active in the US at the beginning of the 20th century. Our conversation tries to make a comparison of two artists living at almost the same time, but with very different social and material conditions. Recorded in Copenhagen February 15 2017. [Duration 49 min]


Sidste samtale i forbindelse med fremvisningen af Henri Michaux. Med Pia Rønicke, Kristine Kemp, Åse Eg Jørgensen, Søren Andreasen og mig selv, Jakob Jakobsen. Vi talte om Michaux' interesse i kalligrafi, og indledte med at læse hans digt fra 1970 'Om kinesisk kalligrafi'. Med-følgende foto fra køkkenet hvor vi bagefter drak en skål i Mescal for den døde digter. Optaget i København d. 23. februar 2017.[Varighed 91 min]