Hospital Prison University Radio on-demand


Arkivets in-house radio-station, Hospital Prison University Radio kører når du åbner vores hjemmeside. Hvis den ikke kører så kan den tændes ved at klikke på ‘play’ knappen som sidder i bjælken øverst helt til højre.

Det nyeste program kører i rotation på siden. Rotation betyder at programmet kører ‘live’ i loop. Undertiden kører flere programmer i rotation.

Du kan kan også lytte til Hospital Prison University Radio som live stream på flere radio-apps fx TuneIn. Søg efter Hospital Prison University Radio – og lyt til de aktuelle af samtaler og oplæsninger, som alle på den ene eller anden måde berører den aktuelle fremvisning.

Når der er produceret et nyt program lægges det tidligere program som podcast på Arkivets SoundCloud og iTunes sider.

Radioen er ikke en formidling af den gældende fremvisning men en kritisk udvidelse af de overvejelser og betydninger, som altid følger med en kunstgenstand. Diskussion i genstandsområdet er en del af genstanden.
Om den tiende fremvisning 'Tegninger af lejre' fra d. 10. oktober 2019 til d. 30. januar 2020.


Lyt til Nermin Durakovic og min (Jakob Jakobsen) samtale om tegninger af lejre. Nermin forklarer baggrunden for de fem tegninger som han præsenterer i Arkivets aktuelle udstilling. Tegningerne viser interiørs fra danske asylcentre som Nermin selv har erfaret fra sin tid i det danske asylsystem. Lejre kendetegnes ved undtagelsen og fratagelse af de rettigheder, der kendetegner det omgivende samfund. Nermin mener at det er et politisk spørgsmål om vi ønsker at leve i et samfund der gør forskel på mennesker på den måde.

Listen to the architect Miguel Lawner telling about his experiences during his detention in various camps in Chile in the 1970s. Lawner was a central figure in Salvador Allende's socialist project in Chile from 1970 to 1973. He was responsible for the planning and expansion of social housing for the Chilean people. When the military took power in a bloody coup in September 1973, Lawner was detained along with thousands of others who had been working for a Socialist Chile. He was moved between various prison camps and ended up in Isla Dawson, an island in southern Chile. During his internment, Lawner began to draw, which was very dangerous and could have had dire consequences if he had been discovered. Lawner drew to document the conditions in the camps and many of the drawings were smuggled out in various ways. Lawner's main project was to document the newly constructed camp at Isla Dawson. This specific kind of drawings, more technical architectural drawings of the camp itself, were simply too dangerous to be caught with, so he began to survey the camp and memorise the dimensions in order to make a drawing when and if he was released. Following international pressure, Lawner was released and exiled in 1975 and happened to end up in Denmark as a political refugee. There he began to realise the memorised drawings, which were displayed at an exhibition in Albertslund Kulturhus outside Copenhagen. Lawner's drawings, and those early exhibitions of them, served as a demonstration of the existence of concentration camps in Chile and at the time created public outcry in Denmark and beyond. María Berríos and Jakob Jakobsen met Miguel Lawner in Santiago in January 2019.

Lyt til Nermin Durakovic og Jeppe Wedel-Brandt i samtale om lejrens rum. Ved at placere uønskede i lejrer, som ligger langt uden for byen, produceres der et fjendebillede. Alle taler om dem men ingen har set dem.

Hør Nanna Dahler og Jonas Eika fortælle om baggrunden for Close the Camps og det tilhørende kontaktnetværk med afviste asylansøgere i Kærshovedgård, der ligger midt ude på bøhlandet et stykke uden for Ikast. Her sidder omkring 200 afviste og overflødige mennesker på ubestemt tid uden midler og frihed. Hør om forholdene og betydningen for det samfund vi lever i og reproducerer hver dag. Med Jakob JakobsenOm den niende fremvisning Hverdagskunst Vedenskunst om Broby-Johansen fra d. 7. november til d. 20. december 2018.


Lyt til Åse Eg Jørgensen, Ellef Prestsæter og min (Jakob Jakobsen) samtale om Broby-Johansen og 'Hverdagskunst verdenskunst', hans berømte bog fra 1942. Vores samtale beskriver de nedslag i bogen som den aktuelle udstilling præsenterer - og vi diskuterer Brobys udvikling fra at være 'Ekspressionær' digter i begyndelsen af 1920erne til at blive folkelig kunst-pædagog fra 1940erne og frem til hans død i 1987.

Listen to Ellef Prestsæter and me (Jakob Jakobsen) in conversation about the communist art educator Rudolf Broby-Johansen and his (in Denmark) famous book 'Everyday Art World Art’ published for the first time in 1942 by the Workers' Education Association. The book became a best-seller and for many working class people it was the first book on art they had in their homes. In it Broby-Johansen equates fine art and everyday objects in form and importance. The introduction to the book carries the headline ‘On Seeing' - and here he describes how a painting in a museum has a similar spirit as an everyday object such as a rug beater. He breaks down the hierarchy between fine art and everyday objects found in the home or in the streets. Broby-Johansen lived from 1900 to 1987.

Lyt til Morten Thing fortælle om Broby-Johansen og hans udvikling fra at være 'ekspressionær' digter i 1920erne til han sprang ud som folkelig kunstpædagog med udgivelsen af Hverdagskunst Verdenskunst i 1942. Åse Eg Jørgensen og jeg (Jakob Jakobsen) stiller spørgsmålene og reflekterer.

Morten Thing har over en årrække beskæftiget sig Broby-Johansen og det miljø af kommunistiske tænkere og kulturpersonligheder som han kom ud af fra 1920erne og frem. Morten fortæller om Brobys evne til at samle revolutionærer tendenser fra Sovjetunionen og Tyskland og formidle dem i de mange tidsskrift-projekter han indgik i mellemkrigsperioden. Morten fortæller også om de voldsomme ideologiske og personlige konflikter Broby rodede sig ind og ud af i sin ungdom.

Lyt til Christian Vind i samtale med Åse Eg Jørgensen og jeg (Jakob Jakobsen) om Broby-Johansens illustrerede bøger og det nybrud som Hverdagskunst - Verdenskunst udgjorde i 1942 da den udkom. Christian fortæller om Brobys billed-glubskhed, som nok var med til at diskvalificere ham i forhold til den borgerlige kunsthistorie og den akademiske 'svingerklub' (Christians betegnelse). Sandheden for Broby lå i engagementet og demokratiseringen af kunsten, som for ham inkluderede alle kulturgenstande; en bænk, en tæppebanker, et kloakdæksel.Om den ottende fremvisning ‘Hvor og hvorhen? / Sumi sumullu? / Where and Where To?’ om billeder af Grønland fra d. 6. september til d. 25. oktober 2018.


Lyt til min samtale med Eva la Cour om den aktuelle udstilling i arkivet. Eva præsenterer arbejde, der reflekterer over fotografen og filmmageren Jette Bang og hendes film om Grønland. Specielt har filmen 'Inuit' (1940/84) været med til at fastholde et billede af Grønland og grønlændere som et naturfolk i modsætning til den europæiske modernitet. Evas arbejde tager fat i en samling filmruller, som for nyligt er blevet fundet i National Museets filmarkiv med Jette Bangs fraklip, som viser moderniseringen i Grønland: skibsfart, skolevæsen, minedrift, sundhedsvæsen, mv. [Varighed 66 min]


Lyt til min og Eva la Cours samtale om vores besøg i Grønland. Vi taler om baggrunden for, at vi ønskede at bringe vores udstilling i Arkivet til Grønland inden vi viste den i København - og hvordan dens besøg i Sisimiut ændrede alt, takket være de unge grønlændere vi mødte. Vi diskuterer kunstnerisk forskning i forhold til journalistens eller antropologens metoder. For os var det vigtigt at ingen roller var givet på forhånd - og ingen viden skulle bekræftes - men alle roller og al viden skulle udfordres. Derfor var vores besøg i smukke Grønland slet ikke uproblematisk. [Varighed 69 min]


Lyt til en samtale med gymnasielære Ida Buhl om hendes tanker og observationer i forbindelse med Eva la Cour og mit (Jakob Jakobsens)besøg på Sisimiut GUX.

I slutningen af august 2018 bragte Eva la Cour og jeg vores radio-mikrofoner og Arkivets aktuelle udstilling med til Grønland for at få et grønlandsk perspektiv på vores undersøgelser. Vi besøgte to klasser fra Sisimiut GUX og producerede radio sammen med dem.

Vores samarbejde med de fantastiske elever fra Sisimiut GUX og deres lære Ida Buhl har været lærerigt og til tider problematisk med Eva og jeg som radio-værter for de unge. Programmerne handler også om det danske sprog som en barriere, og alle pauser og små diskussioner mellem eleverne på grønlandsk er taget med. Efter en uge med radio-samtaler overtog eleverne mikrofonerne og producerede 3 programmer hvor de interviewede os.

Listen to a conversation with poet and visual artist Aka Niviâna about social and ecopolitical traces of coloniality in the present day relationship between Greenland and Denmark. With Eva la Cour

The conversation starts in Danish but switches to English after 9 minutes.

A conversation with poet and visual artist Nanna Anniki Nikolajsen about her work with systems of language and sound in the interface between east Greenlandic and English. With Eva la Cour.Object Analysis


Listen to a conversation on the reading of objects between psychiatrist Birgit Wandahl Bundesen and I (Jakob Jakobsen). In this second institutional analysis and check-up of the Archive with Birgit, we focus on the main practice of the archive: observing, reading of, and talking about artefacts.

We are looking at and talking about the sculpture 'Hand', produced by amazing artist Tine Tvergaard for project #3 in the archive 'Sexual Knowledge and Struggle’.


Listen to four object analyses made by four young artists that were taking part in the workshop 'The Collective Subject of History' at Guttorm Guttormgaard's Archive in Blaker, Norway (June 2018). I invited four of the workshop participants to choose one or more objects from the Archive that we could use as a point of departure for a radio conversation. All conversations last about 30 min.

Visual Artist Lara Ögel picked a one of the worlds first children's picture books from 1686 called 'The World of Things Obvious to the Senses Drawn in Pictures'.

Visual artist Amina Sahan picked two books: one of them a handwritten Koran, the other a French photo album from Algiers. And she juxtaposed these two books with two b/w photos found in a box in the archive with family photos from Bergen.

Writer and curator Stephanie von Spreter selected a 1686 book called 'The World of Things Obvious to the Senses Drawn in Pictures' - together with a single sheet from 'Poésie de mots inconnus', a book consisting loose pages with modern poetry by several authors and artists published in Paris in 1949.

Visual Artist Juan Covelli picked a Standard Measure used for spacing within book printing.

Visual Artist Kim Svensson picked a Jaguar Hood Ornament.

Visual Artist Anna Klitgård Mathiasen picked a little collection of small metal boxes produced by Russian Prisoners of War held in Norway during WWII.Om arkiver


Lyt til min samtale med den norske kunstner Guttorm Guttormsgaard om hans fantastiske samling af kunst, brugsgenstande, bøger og meget mere. Guttorm fortæller hvordan han søger efter kunstgenstande, der kommer ud af 'nødvendighed'. Det kan være små husholdningsredskaber af bøjet ståltråd, som vandrende tatere solgte hvor de kom frem, eller små snittede træfigurer skabt af Axel "Döderhultarn" Petersson i Sverige for over 100 år siden. Guttorm har følgeskab af Ellef Prestsæter, som fortæller om sit arbejde med at formidle og strukturere arkivet, blandt andet gennem arkivets hjemmeside.

Denne samtale blev optaget i Blaker hvor Guttormsgaards Arkiv kan findes i det gamle mejeri og hvor jeg var med til at drive en workshop i juni 2018 (arrangeret af PRAKSIS OSLO). Det var første gang Hospital Prison University Radio var uden for radio-studiet på Nørrebro.Om den syvene fremvisning ‘We Are and We Are Not’ om Kulturkongressen i Havana (1968) fra d. 3. maj til d. 28. juni 2018.


Listen to Torkil Lauesen introduce and discuss his recent book 'The Global Perspective - Reflections on Imperialism and Resistance'. We asked him what happened to National Liberation and the Movement of the Third World. Lauesen, a writer, activist and former political bank robber, tells about the history of Imperialism and possible strategies of resistance [duration 108 min]. With Maria Berrios and Jakob Jakobsen.


Listen to Maria Berrios' and I (Jakob Jakobsen) in conversation about the current display at the Archive on the 'Del Tercer Mundo' (Of the Third World) pedagogic/propaganda exhibition in Havana in 1968. 'Del Tercer Mundo' was a cinematic exhibition on the history of colonialism and the movement of the Third World with a story line in six scenes and total duration of c. 30 min. The exhibition was produced by a collective of young Cuban artists, filmmakers, architects, modelmakers, sound engineers, editors, electricians, photographers...etc.


Lyt til Marie Northroups samtale med Mustafa Kemal Topal om hans nylige besøg i Rojava og hans forskning i den kurdiske kvindebevægelse. Mustafa fortæller om kvindernes særlige motivation for at tilslutte sig revolutionen der giver dem en helt konkret befrielse fra hverdagens traditionelle strukturer og samtidig skaber en ny politisk horisont. Han forklarer hvordan kvindebevægelsens kamp i Rojava adskiller sig fra den dominerende vestlige feminismes idealer om "ligestilling" men i stedet kæmper for en total befrielse fra hele det patriakalske kønssystem.


Lyt til Marie Northroups samtale med Latife Güzel om revolutionen i Rojava. Latife fortæller om den demokratiske konføderationen i Nord-syrien og om de mål for direkte demokrati som befolkningen arbejder efter. Hun fortæller om den kurdiske bevægelses historiske udvikling fra at være en del af de nationale befrielses kampe som kendetegnede afkolonialiseringens bevægelserne i 1960erne og 1970erne til i dag at have opgivet kravet om en national stat. Nu kæmper de for basis-demokratiske strukturer imod statsdannelse.


Listen to our (Maria Berrios & Jakob Jakobsen) conversation with Frank B. Wilderson III on Frantz Fanon, the Third World, Black Liberation Army, National Liberation and the politics of Failure. Recorded during Wilderson's visit to Copenhagen May 2018 in relation to the launch of the book 'Sorthed' (Blackness) on Nebula Books.


Reading Learning Session #1. Together with a group of amazing students from the Royal Academy of Fine Art in Copenhagen Maria Berrios and I (Jakob Jakobsen) are reading one of the main speeches of the Cultural Congress of Havana, the speech delivered by the Cuban writer Edmundo Desnoes. From this speech we also borrowed the title of the show in the Archive: 'We Are and We Are Not'.


Listen to Maria Berrios' and mine (Jakob Jakobsen) conversation about the current display at the Archive. We are reading from the six compendiums on display with documents and transcribed speeches from the Cultural Congress of Havana. We are drifting through the more than 1000 pages and talking about the Congress and the struggle for national liberation and decolonization that were the main issue of this meeting of artists and intellectuals in 1968 [duration 93 min].


Listen to a dramatised mash-up of speeches from the 1968 Cultural Congress of Havana at the Hospital Prison University Radio. We, Maria Berrios and Jakob Jakobsen, produced this soundtrack for a propaganda tower presented as part of our project "The Revolution Must Be A School of Unfettered Thought" at the Sao Paulo Biennale in 2014. Much of the material from our research and visit to Cuba will be on display at the Archive for the next two months.

Selected excerpts from delegates: Alonso Aguilar, Pio Baldelli, René Depestre, David Cooper, Edmundo Desnoes, Mario de Andrade, Roberto Fernández Retamar, Ambrosio Fornet, Valentino Orsini, Enrique Pineda Barnet, Christiane Rochefort, and Irwin Silber.

Contemporary voices: Marina Vishmidt, John Cunningham and Alberto Dwek [Varighed 11 min].Institutional Analysis


On the Hospital Prison University Radio you listen to unskilled voices. Far from the smooth confident dynamics of talk-radio, here people try and use the radio to touch things and one another. As you can hear I am constantly struggling to find the words.

In this programme you can listen to a conversation between psychiatrist Birgit Bundesen and I, Jakob Jakobsen. I invited her to help me understand the Hospital Prison University Archive, and we dived into a sort of institutional analysis, trying to make sense of what kind of violence and repression are hiding under the floorboards of this institution. Birgit works in a hospital within the Danish National Health Service. I was initially in touch with her when she approached me to tell me that one of her patients suffering from psychosis was listening intensely to the Hospital Prison University Radio.

We talk about safe space and care as an escape from the structured situation of the therapy session, among other things. Being at the Hospital Prison University Archive is not therapy, it is a process of de-institutionalisation. We are unlearning being our selves.Om den sjette fremvisning 'Kunst, Penge og Værdi' d. 4. januar til d. 1. marts 2018.


Lyt til Christina Wilson og Honza Hoeck fortælle om realiseringen og salget af Toves. Toves var et af kunstscenens hippeste gallerier i begyndelsen af 10erne, men i 2017 besluttede kunstnerne bag projektet at sælge. I samarbejde med Christina Wilson Art Adversary opgjorde de Toves 'assets' og nåede frem til en samlet pris på kr. 825.000,-. De primære værdier bestod af sociale netværk og i salgsprospektet bliver det nøje opført med navns nævnelse hvem og hvor mange følgere Toves har på diverse sociale medier. Alt dette var en del af pakken. Og vi kan afsløre, at et salg er ved at være i posen. Lyt med og hør hvem der slog til.[Varighed 74 min]


Til dette program har vi inviteret Anna Ullman og Dominique Routhier i studiet for at forklare marxistisk værdikritik. Værdikritik er den nyeste tendens indenfor Marx læsningen og foreslår en fundamental kritik af pengeformen og vareformen. Værdikritik åbner et dystopisk landskab hvor kapitalismen er inde i sit endelige slutspil. Mange tak til Anna og Dominique for at dele deres viden og engagement![Varighed 103 min]


Første gang keramiker Helle Nybo var i studiet fortalte hun hvordan hun voksede op med Kunst for Varer - og hvordan hendes far, billedhugger Johannes Hansen, byggede sit atelier-hus i Lyngby gennem materialer og tjenster som han byttede sig til gennem Kunst for Varer. I denne udsendelse kigger vi på billeder fra Johannes Hansens udstilling i Kunst for Varer i Bredgade fra 1931.[Varighed 63 min]


Hannibal Andersen er falskmønter. Lyt til hans fortælling om hvordan han støbte nogle 20-kroner-mønter og hvad Nationalbanken sagde til hans arbejde. Han fortæller hvordan man i Nationalbanken afgør om en mønt er falsk. De lytter til den! [Varighed 60 min]


Hvad ved du om Bitcoins? Lyt til pengemanden Magnus Kelstrup fortælle om Bitcoins og andre kryptovalutaer. Hvordan kan man skabe et internationalt økonomisk system uden penge? Bitcoins er i hvertfald ikke løsningen.[Varighed 99 min]


Har du kigget grundigt på de danske pengesedler? I dette program kan du tage på rejse med Åse Eg Jørgensen og lup ind i landskaberne som præger dem. Find et par sedler frem og lyt med. Der forekommer knitrende lyde fra seddel-papiret, som indtil for nyligt blev produceret på Silkeborg Papirfabrik. Nu blir papiret produceret i Tyskland ligesom sedlerne trykkes i Finland. Med Joen Vedel og Jakob Jakobsen.[Varighed 85 min]


I anledning af 100-året for Stormen på Børsen d. 11 februar har Joen Vedel og jeg (Jakob Jakobsen) talt med Albert Scherfig og Sigurd Jakobsen om den dramatiske historie fra 1918. Hør dem fortælle hvordan et stort hold Syndikalister og arbejdsløse stormede Børsen i København, og angreb de spekulanterne med fastelavnskøller og tilråb. Kom til hyldest-demo i morgen kl. 13 fra Jagtvej 69.[Varighed 85 min]


Kender du duften af brændte penge? Lyt til samtale med Ole Bjerg og Mikkel Bolt hvor Joen Vedel og Jakob Jakobsen spørger 'Hvad er penge?' og 'Kan de afskaffes?'

Ole Bjerg har over de seneste år skrevet en del bøger om penge bla. 'Making Money: The Philosophy of Crisis Capitalism', London, Verso 2014. Mikkel Bolt har over de seneste år skrevet en del bøger der kritisere kapitalisme og pengeformen, bla 'Kapitalisme som religion', København, Nebula 2015 (red m Dominique Routhier). [Varighed 101 min]


Lyt til min og Joen Vedels samtale med Per Aage Brandt om penge - og kunst. Per Aage forklarer pengenes historie siden de forekom i Mesopotanien for flere tusinde år siden. Han fastholder at kunsten altid vil have en kritisk værdi i forhold til pengemagtens kynisme. Da jeg insisterer på, at kunsten for mig først og fremmest foregår inden for rammerne af et (finansielt) marked svarer Per Aage at jeg skal 'prøve at løfte blikket'. Dog accepterede han at der findes kunstnere, der er 'sell out' som Joen formulerede det. Meget fin præsentation og konfrontation. [Varighed 99 min]


Lyt til Joen Vedel og min samtale om hans arbejde, som kan ses på den nye udstilling i Arkivet, som åbnede d. 4. januar 2018 – sammen med materiale fra foreningen 'Kunst for Varer'. Fokus er penge, værdi og kunst. Vi nærlæser udstillingen og Joen fortæller om de dele af hans arbejde som over årene har berørt det vanskelige spørgsmål.[Varighed 72 min]


Lyt til keramiker Helle Nybos fortælle om de forarmede livsforhold som mange kunstnere levede under i 1940erne og 1950erne - og hvordan 'Kunst for Varer' kunne være med til at gøre forholdene lettere og undertiden tillade en lille luxus som for eksempel skræddersyet tøj eller et besøg hos damefrisøren. Helle Nybos far var billedhuggeren Johannes Hansen og familien boede på Caroline Amalies Vej i Lyngby i et hus, som fik centralvarme igennem 'Kunst for Varer'. Helles barndom var præget af, at hun blev passet af sin far, da hendes mor var udearbejdende. Derfor var hun med på besøg hos 'Kunst for Varer's galleri i Bredgade. [Varighed 60 min]Om arkiver


Lyt til Arkivets svar på skihop fra Garmisch Partenkirchen! Mød Rødderne fra den Arkivariske Front (RAF)! Mød Institut for Emancipationsvidenskab! Og lær om de revolutionære forviklinger og bureaukratier, som har udfoldet sig på Institut for Idehistorie på Århus Universitet over de sidste 50 år.

Først afsynger RAF en sang skrevet i solidaritet med de strejkende porcelænsarbejdere, som de har fundet i Idehistories store mørke kælder. Med lidt knas og overstyrring (beklageligvis). Godt Nytår!

Med Asker Bryld Staunæs, Benjamin Asger Krog Møller, Christian Stender, Andrea Vibe Kilde og Jakob Jakobsen [Varighed 90 min]Om den femte fremvisning 'Kvindekamp'med Muselmalerne fra den Kgl. Porcelænsfabrik fra d. 2. november til d. 21. december 2017.


Udgangspunktet for Arkivets 5. projekt er et møde mellem Ekstatiske Feminister og tre tidligere og en nuværende musselmaler fra den Kgl. Porcelænsfabrik, som Ekstatiske Feminister havde inviteret til deres kontor mandag d. 30. oktober. Under dette møde startede dialogen mellem de forskellige generationer om erfaringerne med kvinders arbejde på fabrikken og i hjemmet og hvad der sker når man udvikler en politisk stemme og begynder at bruge den. Hvor ligger brudlinjerne for kvindekampen i dag? Hvordan ser uligheden ud? Og hvilken solidaritet er mulig? [Varighed 25 min]


Lyt til de Ekstatiske Feministers tanker om den musselmalede paptallerken fra porcelænsarbejdernes strejke på den Kgl Porcelænsfabrik i 1976. Med Jakob Jakobsen, Thea Von Maase, Merete Enggaard Jakobsen, Kirstine Nordentoft Mose, Anne Louise Fink & Misja Thirslund Krenchel. [Varighed 67 min]


Lyt til arkivets radio og hør Anne Louise, Merete, Anna og Misja fra Ekstatiske Feminister fortælle om hvad det betyder for dem at organisere sig som et separatistisk kollektiv. Samtalen afsluttes med en diskussion om kommende aktiviteter i arkivet som bla. kommer til at handle om protestsange og fanbreve til søsterorganisationer. [Varighed 83 min]


Lyt til Følsom Front synge og diskutere protestsange sammen med Ekstatiske Feminister og Jakob Jakobsen. For første gang er der musik med i et program fra Arkivet. Rigtig fin diskussion om forholdet mellem politik, følelser og kultur. Tak til Følsom Front for jeres smittende energi og vrede. [Varighed 85 min]


Besked fra de Ekstatiske Feminister:

Vi har modtaget breve skrevet til steder og mennesker, der gør noget vigtigt – det handler om politisk organisering, om feminisme, om modstand, om fællesskab, om professionelt liv og familie, om at opdage nye måder at tænke, om at have venner, om solidaritet – de er blevet læst ind og vi har samlet dem nu.

Breve til:

Astrid Noack, Marronage, Forældre i forskning (gruppe uden navn), Nina Malinowski, Suzanne Brøgger, Lisbeth fra Nørrebro, Sisters Uncut, Dea Trier Mørch, Jytte Rex, Pluralisterne, 19-årig dreng, Rojava, Ann Swidler, Bulls Asshole og Adrienne Rich. [Varighed 36 min]


Hør den tidligere musselmaler Sonja Hansen fortælle om arbejdet og strejken på den Kgl Porcelænsfabrik i 1976. Sonja fortæller hvordan hun ligesom mange af musselmalerne havde kunstner-drømme, men at hun kom fra landet og forlod skolen efter 7. klasse, så porcelænsfabrikken blev hendes arbejdsplads. Sonja signerede sine tallerkener med signaturen XSX.[Varighed 83 min]Om den fjerde fremvisning om 'Byens Utopi' fra d. 7. september til d. 26. oktober 2017.


Lyt til min samtale med kollektivet Frisk Flugt om deres udgivelser over de sidste fire år. Tina Helen og Ask Katzeff fortæller om flugt og autonomisering som exitstrategier fra det neoliberale rotteræs som vi alle er en del af i storbyen. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 88 min].


Lyt til min samtale med Frisk Flugt om at læse og klippe i Blød By. Hvor er utopien for byen i dag? Det kom mest til at handle om, hvordan utopien om den bløde by på mange måder er blevet realiseret af neoliberalismen igennem byudvikling med altaner, brede fortorve og AirBnB. Dog med den vigtige forskel at den neoliberale utopi gør os alle til små entreprenører som kun forholder sig til penge. Samtalen fandt sted d. 7. september [Varighed 63 min].


Er du også forundret over byudviklingen på Nørrebro? Her kan du høre lidt mere om situationen på Nørrebro med turistboom, mobile politistationer, bandekrig, hjemløshed og urban-gardening i en uskøn forening. Du kan lytte til folk med stor erfaring på gaden i bydelen: Lisbeth Bryhl som arbejder i Medborgerhuset på Kapelvej, Karoline Siemens som arbejder i sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg, Ivona Kristic, Marie Finsten Jensen og Aske Quist fra Bypolitisk Organisering samt Tina Helen fra Frisk Flugt. Spørgsmålene blev udarbejdet sammen med Bypolitisk Organisering. Samtale om byudviklingen på Nørrebro fandt sted d. 13. september 2017 [varighed 90 min].


Lyt til et reunion-møde med repræsentanter fra den hedengangne bypolitiske gruppe Openhagen, som diskuterer byudviklingen de sidste 10 år i København - fra rydningen af Ungeren til i dag. Vi var fem tidligere aktivister fra gruppen der prøvede at danne sig et overblik over brudlinjerne de sidste 10 år og problemerne i dag med tigger-lov og en fornyet bolig-bobbel. Med Jeppe Wedel-Brandt, Tina Helen, Lars Gaardsøe, Joen Vedel, Eskil Halberg, Eva la Cour, Lasse Wamsler, Søren Rafn, Ask Katzeff, Jakob Jakobsen med mange flere. Samtalen fandt sted d. 11. september 2017 [Varighed 116 min].


Lyt til Ask Katzeff fra Frisk Flugt fortælle om flugt som politisk strategi. Samtale med Jakob Jakobsen. [Varighed 48 min]Closing Party of the Spring Season 2017 June 29. 2017


Dub Tractor in Dub - live radio performance at the Hospital Prison University Archive June 29, 2017. Listen to soundscapes from Dub Tractor's upcoming record played by Anders Remmer at the Reichian closing party celebrating the end of the spring season at the Archive. [48 min]


Torsdag d. 29. juni 2017 er den sidste dag for udstillingen i Hospital Prison University Archive med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard. I den anledning inviterer vi til live-radio. Tine præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea Von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]Om den tredje fremvisning om 'Sexualpolitik' fra d. 11. maj til d. 29. juni 2017


Samtale med Tine Tvergaard om hendes eget arbejde på udstillingen, dvs en skulptur og en række fotografier. Med Jakob Jakobsen. Samtalen fandt sted d. 11. maj [Varighed 51 min].


Læsning af og samtale om ‘Sexuel (viden og) Kamp’ af Wilhelm Reich fra 1933 med Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen [Varighed 58 min].


Samtale filosof Ole Thyssen og Jakob Jakobsen om Wilhelm Reich tilbagekomst i forbindelse med ungdomsoprøret i 1960erne og 1970erne [Varighed 63 min].


Samtale historiker og forfatter Morten Thing og Jakob Jakobsen. Han fortæller om den seksual-politiske massebevægelse i 1930erne, om kampen for fri abort, om den feministiske forkæmper Marie Nielsen og hendes kamp for kvindernes ret til at bestemme over egen krop. Hør om Alexandra Kollentai og hendes kamp for den fri abort efter den russiske revolution - som lykkedes da fri abort blev indført i Sovjet i 1920. Og hør om lægen J.H. Leunbach som røg i spjældet for at drive en åben abort klinik i Villemosegade. Billedet nedenfor viser hans kammerater som ventede på ham da han blev løsladt i 1937. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 2. og 3. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 13.4.2017. [50 min]


Samtale Tania Ørum og Jakob Jakobsen om ungdomsoprøret og fri sex. Wilhelm Reich' Seksuelle Revolution blev sat på prøve i slutningen af 1960erne og 1970erne - og specielt kvindernes erfaringer med mere eller mindre fri sex kom til at betyde meget for kvindebevægelsens opståen i 1970erne. Tania skrev i 1970 sammen med sin daværende mand, forfatterne Hans Jørgen Nielsen, en dialog om seksualitetens frigørelse og problemer under ungdomsoprøret med titlen 'En uafsluttet historie om Alexandra og Wilhelm'. Alexandra efternavn er Kollentai og Wilhelms efternavn er Reich. Tania læser uddrag op fra dialogen. [75 min]


Lyt til en kommenteret læsning af 4. kapitel af Reichs kampskrift 'Sexuel viden og kamp' fra 1933. Jakob Jakobsen læser og Tine kommenterer. Optaget d. 18.4.2017


Samtale Jo Leunbach og Jakob Jakobsen i Arkiv-studiet. Jo er socialrådgiver og underviser på pædagog-seminarium - ligesom hun er datter af Jonathan og Budda Leunbach. Helt i linje med Reich' ideer voksede Jo på i et hjem uden grænser og med fri udfoldelse, nøgenhed og nul bleer. Hør Jos personlige historie og hendes blik på de forskellige former for fri pædagogik som sex-pol-bevægelsen eksperimenterede med. Optaget d. 27.6.2017 [67 min].


Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen inviterede forfatter og aktivist Mads Ananda Lodahl i studiet for at diskutere hvad 'Seksuel viden og kamp' anno 2017. Det blev en vanskelig og god samtale om hvad 'naturlig' betyder når man taler om sex. Vi talte om den kamp som de seksuelle minoriteter fører, men også om den heteroseksuelle store grå masse [83 min].


Tine Tvergaard præsenterer en live-radio-performance for fire stemmer. Titlen er 'Normale forhold' og stemmerne er Thea von der Maase, Maria la Cour, Malte Starck og Tine Tvergaard. Performancen kan enten opleves i arkivet eller på radioen i køkkenet på 4. sal. Eller derhjemme. [Varighed 28 min]Om den anden fremvisning om 'Arbejde' fra d. 2. marts til d. 27. april 2017


Samtale Thomas Bo Østergaard og Jakob Jakobsen om Folmer Bendtsens maleri ‘Baggården på Vesterbro’ fra ca 1965. Optagelsen fandt sted i arkivet 1. marts 2017. [Varighed 59 min]


Samtale med Thomas Bo Østergaards om hans træsnit med person kollapset på computer fra 2012. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i arkivet 2. marts 2017. [Varighed 52 min]


Eskil Halberg læser indledningen til og kapitel 1 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Fra arbejdsglæde til arbejdsfrygt'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 9. marts 2017. [Varighed 92 min]


Eskil Halberg læser kapitel 2 af 'Roden til alt ondt' med titlen 'Arbejdet er i krise'. Samtalen fandt sted Torsdag d. 16. marts 2017. [Varighed 86 min]


Listen to the reading of 'Wages Against Housework' written by Silvia Federici in 1975. The reading was hosted by Maria Berrios and Beate Terletskaja. Recorded in the archive on March 23 2017. [Duration 107 min]


Lyt til 3. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Arbejdssamfundet som et regeringsregime’. [Varighed 73 min]


Lyt til Thomas Bo Østergaard og min samtale med Christian Kirkeby om maleren Folmer Bendtsen. Christian Kirkeby var aktiv i Nørrebro Beboeraktion - Blågårdsgade i 1970erne og 1980erne. Siden ansat ved Stadsarkitektens kontor i København Kommune. I dag aktiv lokal-historiker på Nørrebro og i Nordvest - og forfatter til bogen 'Folmer Bendtsen - en maler i Nordvest' (2008). Han starter samtalen med at beskrive hvordan Folmer Bendtsen var en strejfer i byen - lige som ham selv - og vi prøver sammen at lave et kort over dét København som Folmer Bendtsen levede og malede i. Under vores udflugt kommer Christian også ind på hans mere berømte bror Per. Samtalen er optaget d. 21. april 2017. [Varighed 80 min]


Den 24. april 2017 talte Thomas Bo Østergaard og jeg med kunsthistorikeren Hanne Abildgaard. Vi talte om kunstscenen i København i 1930erne og om Barbermaleren John Christensen, som drev barbersalon på Kapelvej samtidig med at han malede livet på Nørrebro. Og hun fortalte om en kunstscene som på trods af håbløse forhold søgte nye måder at afbillede og leve livet på i storbyen. Afslutningsvis nåede vi med en hvis forundring frem til at konstatere at bymalere som Folmer Bendtsen og Barbermaleren John C er blevet glemt, mens en samtidig landskabsmaler som Jens Søndergaard er blevet husket. Det må være noget med at Danmark er og skal forblive et landbrugsland med bølgende bakker og Dannebro på flagstang. Byen er et ilde sted, den er snavset og forpestet. [Varighed 63 min]


Den 26. april 2017 havde Thomas Bo Østergaard og jeg besøg af Kristine Bendtsen, Folmer Bendtsens datter. Hun fortalte hvordan hun voksede op med billedet 'Baggården på Vesterbro', som hang i hendes barndomshjem i Kregme, ved Frederiksværk. Folmer Bendtsen forlod byen i 1961 og hun fortalte om den periode af hendes og Folmer Bendtsens liv som foregik uden for byen. Stålvalseværker var den nye kærlighed, ligesom Ørstedsværket havde været i København. For Folmer Bendtsen var Ørstedsværket er den smukkeste bygning i København. [Varighed 77 min]


Lyt til 4. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Kommunen er stedet uden arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 64 min]


Lyt til 5. kapitel af 'Roden til alt ondt' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Kapitlet har titlen 'Fagbevægelsen er død. Længe leve kampen imod arbejde'. Oplæsningen og samtalen fandt sted d. 27. april 2017. [Varighed 35 min]


Som sidste samtale i forbindelse med begrebet arbejde taler Thomas Bo Østergaard og jeg med Åse Eg Jørgensen om Rudolf Broby Johansens bog-serie om Dagens Dont. Serien består af 3 bøger og en kalender, som præsenterer en visuel og fabulerende historie om arbejder-billeder gennem årtusinder. Åses viden og engagement er fantastisk når det gælder bog-formgivning. Hun sidder gerne med sit ansigt helt nede i en bogside for at finde ud af om der er tale om bogtryk eller off-set.[Varighed 73 min]


Lyt til oplæsning af hele bogen ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles' læst af bogens forfatter Eskil Halberg. Oplæsningen og samtalen fandt sted i marts og april 2017. Produceret og udsendt af Hospital Prison University Radio/Archive. ‘Roden til alt ond - hvori det vises at arbejdet, som institution lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles.' [Varighed 186 min]Om arkiver


Samtale med Torsten Andreasen om det lykkelige eller profane arkiv. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted 21. december 2016 og har en varighed på xxxx minutter.

(((Kommer snart)))
Om radio


Samtale med the Lake Radio ved Jan Stricker og Kasper Vang. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optagelsen fandt sted i København d. 20. december 2016. [Varighed 88 min]Om første fremvisning om 'Ændrede Bevidsthedstilstande' fra d. 12. januar til 23. februar 2017


Samtale med Søren Andreasen om Michaux’ litografi ’Par La Voie Des Rythmes’ fra 1974. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 8. december 2016. [Varighed 45 min]


Samtale med Søren Andreasen om hans serie af linoliumstryk ’Masse og orden’ fra 2013. Samtalepartner Jakob Jakobsen. Optaget i København d. 15. december 2016. [Varighed 73 min]


Samtale Lea Porsager, Glenn Christian, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux’ forfatterskab med fire nedslag, Litterat (1928) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 81, Intime, ustandselige fremmedgørelser (1966) i Michaux. En tematisk tekstsamling, forlaget Arena, s 21, Portræt af Meidosemerne (1959) i Michaux. En tematisk tekstsamling - forlaget Arena, s. 75 samt Yantra (1973) i Pollagoras alderdom og andre digte - forlaget Borgen, s. 119. Optaget i to dele d. 25. januar 2017. [Varighed del 1 60 min, del 2 84 min]


Samtale Kenn Mouritzen, Søren Andreasen og Jakob Jakobsen om Michaux' eksperimenter med meskalin, som klarest kom til udtryk i bogen 'Miserable Miracle' (1956). Kenn skrev år tilbage et speciale om Michaux' rus-bøger fra midten af 1950erne. Optaget i København d. 10. februar 2017. [Varighed 60 min]


Sidste samtale i forbindelse med fremvisningen af Henri Michaux. Med Pia Rønicke, Kristine Kemp, Åse Eg Jørgensen, Søren Andreasen og mig selv, Jakob Jakobsen. Vi talte om Michaux' interesse i kalligrafi, og indledte med at læse hans digt fra 1970 'Om kinesisk kalligrafi'. Med-følgende foto fra køkkenet hvor vi bagefter drak en skål i Mescal for den døde digter. Optaget i København d. 23. februar 2017.[Varighed 91 min]