Den aktuelle fremvisning 2.11. – 21.12.2017Femte fremvisning med Ekstatiske Feminister og musselmalerne fra den Kgl. Porcelænsfabrik 2.11. – 21.12.2017Ekstatiske Feminister møder de kvindelige musselmalere fra den Kgl. Porcelæns-fabrik


Hospital Prison University Archive’s femte fremvisning er udviklet i samarbejde med kollektivet Ekstatiske Feminister, som over de sidste 3 år har arbejdet med at undersøge kollektive arbejdsprocesser omkring hjemmet og kroppen. De udvikler stadig deres hjemmearkiv, som kortlægger hvordan kategorier som penge, moderskab, varer, tid og identitet cirkulerer gennem hjemmet og forvandles der. Ekstatiske Feminister består af Marie Louise Krogh, Misja Thirslund Krenchel, Merete Enggaard Jakobsen, Anna Baagø, Hannah Lutz, Kirstine Nordentoft Mose, Anne Louise Fink og Thea von der Maase.

Jeg var 11 år da min moster viste mig en fint musselmalet paptallerken, som hun havde købt for at støtte de strejkende musselmalere på den Kgl Porcelænsfabrik. Det er den tallerken, som jeg gav Ekstatiske Feminister for et halv år siden. Strejken i 1976 vendte sig ikke alene mod den Kgl. Porcelænsfabrik men også mod den organiserede fagbevægelse, som ikke ville anerkende de kvindelige porcelænsarbejderes ret til at strejke. For at finansiere strejken fremstillede porcelænsarbejderne musselmalede paptallerkener med parolen ’Få et kunstværk til en tier – derved støttes vores kamp mod lavlønsproblemet på den Kgl. Porcelænsfabrik’.

Udstillingens fokus bliver stemme og kønskamp. Udgangspunktet for projektet er et møde med tre tidligere og en nuværende musselmaler som Ekstatiske Feminister havde inviteret til deres kontor mandag d. 30. oktober. Under dette møde startede dialogen mellem de forskellige generationer om erfaringerne med kvinders arbejde på fabrikken og i hjemmet og hvad der sker når man udvikler en politisk stemme og begynder at bruge den. Hvor ligger brudlinjerne for kvindekampen i dag? Hvordan ser uligheden ud? Og hvilken solidaritet er mulig?

Den aktuelle fremvisning 7.9. – 30.10.2017Fjerde fremvisning med Blød By og Frisk Flugt 7.9. – 30.10.2017Frisk Flugt klipper i Blød By


Hospital Prison University Archive's fjerde fremvisning er udviklet i samarbejde med Frisk Flugt (Tina Helen og Ask Katzeff), som over de sidste 3-4 år har udgivet fire udgaver af tidsskriftet Frisk Flugt, som er et smukt udført zine, der kombinerer tekst og billeder i et sammenhængende hele. Deres udgangspunkt er ideen om flugt som politisk og æstetisk modstandsform.

Sidste år siden fandt jeg en kassette med de første 19 numre af Blød By - Blad om bolig-, miljø- og planlægningsproblemer (1978-1982). Jeg har inviteret Frisk Flugt til at læse Blød By – og klippe i Blød By – og producere kollager og nye brudlinjer ud fra det historiske materiale. Tanken er at en ny udgave af Frisk Flugt skal produceres over de to måneder som udstillingen varer. Det nye blad produceres i samarbejde med KLD Repro.

Udstillingens fokus bliver bypolitisk og spørgsmålet er, hvad der skete for utopien om den bløde by. Den periode hvor Blød By 1-19 blev udgivet var en meget konfliktfyldt tid. Specielt her på Nørrebro med kampen om Byggeren i 1980 og rydningen af Allotria i 1982. Nu virker det som den eneste utopi for byen er det neoliberale eventyrland, hvor socialt liv med glæde bliver kapitaliseret gennem AirBnB, GoMore og så videre. Samtidigt hænger politiets helikoptere lavt over Nørrebro for at holde øje med den kriminelle klasse. Det er vores intention, at arkivets fjerde fremvisning skal være udgangspunktet for en fornyet kritik af den forstenede by (i radioen og på gaden).

Den aktuelle fremvisning 11.5. – 29.6.2017Tredje fremvisning med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard 11.5. – 29.6.2017Wilhelm Reich og Tine Tvergaard


Hospital Prison University Archive's tredje fremvisning bliver udviklet i samarbejde med billedkunstneren og psykoterapeuten Tine Tvergaard. Tine har som billedkunstner i en årrække beskæftiget sig med køn, lyst og seksualitet og de magtforhold, som disse sociale forhold indbærer.

Den aktuelle fremvisning tager udgangspunkt i et lille kampskrift, som jeg har haft liggende på mit bord i nogle år. Det er en smuk lille tryksag med titlen ‘Sexuel viden og kamp' forfattet af den østrigske psykoanalytiker og marxist Wilhelm Reich. Kampskriftet blev udgivet på dansk i 1933, samme år hvor Wilhelm Reich opholdt sig i København i seks måneder, inden han blev smidt ud af landet. Han var på flugt fra nationalsocialismen, som var kommet til magten i Tyskland samme år. Bogen er formgivet så man på afstand vil se titlen som ‘Sexuel kamp’. Da jeg inviterede Tine til at kigge på dette kampskrift, bad hun mig at læse teksten højt for hende, da hun over flere år har lidt under efterveerne af en hjernerystelse og derfor har svært ved at læse. Denne kommenterede læsning vil kunne høres i radioen.

Dette er en invitation til at begynde en rejse ind i og gennem den 'seksuelle revolution’, som ifølge Wilhelm Reich er nødvendig, hvis vi ønsker en social revolution og omvendt. Han fastslog, at de to revolutioner er to sider af det samme opgør med den borgerlige moral og den kapitalistiske økonomi. Wilhelm Reichs tanker blev taget op af ungdomsoprøret i 1960erne, hvor hans ideer om fri sex blev sat på prøve. Vi skal kigge på SexPol bevægelsen i 1930erne, Reich-inspireret filmkunst, post-porn, det tredje køn, freudo-marxisme, gratis psykoanalytiske klinikker, fascismens massepsykologi og sammen undersøge, hvordan den seksual-økonomiske revolution kan tage form.

Anden fremvisning 2.3. – 27.4.2017Anden fremvisning med Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard marts og april 2017Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard


For nogle år siden kom Thomas forbi og viste mig et træsnit han havde lavet i forbindelse med en workshop i YNKB. Motivet var et ansigt af en person, som lå kollapset hen over tastaturet på en computer. Jeg kunne godt lide billedet, måske fordi det var Thomas’ første træsnit og det nok mest var lavet som et eksperiment. Nogle dage senere kom Thomas atter forbi med træsnittet og sagde jeg kunne få det. Der findes kun det ene tryk.


Thomas og jeg har besluttet, at vi gerne vil kombinere træsnittet med et billede af arbejde og arbejdsliv fra industrialismens tidsalder. Efter en del overvejelser valgte vi maleren og grafikeren Folmer Bendtsen, som boede og arbejdede på Nørrebro i en stor del af sit liv. Thomas har fået en aftale på plads med Folmer Bendtsens datter, Kristine, så vi har lånt et maleri, som afbilleder arbejdsliv i storbyen lige efter 2. Verdenskrig.


Arkivets anden fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre repræsentationen af arbejde. Men arbejde i vid forstand, også livet uden for fabrikken. Bendtsen afbilleder næsten aldrig folk på arbejde, men snarere arbejderne på vej hjem fra fabrikken sammen med børnene og mødrene i baggården. Thomas' billede viser arbejdet som det opleves lige nu; udmattende efter 15 timer på Facebook.


Første fremvisning d. 5.1.17 – 25.2.17:Første fremvisning med Henri Michaux og Søren Andreasen januar og februar 2017Henri Michaux og Søren Andreasen


For nogle år siden fortalte Søren mig at han havde købt et litografisk tryk af Henri Michaux - og at det var den første og eneste gang han havde købt et kunstværk. Da jeg selv er optaget af den belgiske poet og kunstner har jeg ofte funderet over hvad dette tryk egentlig betød for Søren også i forhold til hans egen praksis med grafik. Derfor inviterede jeg Søren til at vise sin Michaux-litografi sammen med et udvalg af hans egne linoleumstryk.

Arkivets første fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre det helt grundlæggende livstegn, som ligger i den kunstneriske ytring; krudsedulen på et stykke papir, skraveringen af en figur, inskriptionen på en overflade.