Den aktuelle fremvisning 11.5. – 29.6.2017Tredje fremvisning med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard 11.5. – 29.6.2017Wilhelm Reich og Tine Tvergaard


Hospital Prison University Archive's tredje fremvisning bliver udviklet i samarbejde med billedkunstneren og psykoterapeuten Tine Tvergaard. Tine har som billedkunstner i en årrække beskæftiget sig med køn, lyst og seksualitet og de magtforhold, som disse sociale forhold indbærer.

Den aktuelle fremvisning tager udgangspunkt i et lille kampskrift, som jeg har haft liggende på mit bord i nogle år. Det er en smuk lille tryksag med titlen ‘Sexuel viden og kamp' forfattet af den østrigske psykoanalytiker og marxist Wilhelm Reich. Kampskriftet blev udgivet på dansk i 1933, samme år hvor Wilhelm Reich opholdt sig i København i seks måneder, inden han blev smidt ud af landet. Han var på flugt fra nationalsocialismen, som var kommet til magten i Tyskland samme år. Bogen er formgivet så man på afstand vil se titlen som ‘Sexuel kamp’. Da jeg inviterede Tine til at kigge på dette kampskrift, bad hun mig at læse teksten højt for hende, da hun over flere år har lidt under efterveerne af en hjernerystelse og derfor har svært ved at læse. Denne kommenterede læsning vil kunne høres i radioen.

Dette er en invitation til at begynde en rejse ind i og gennem den 'seksuelle revolution’, som ifølge Wilhelm Reich er nødvendig, hvis vi ønsker en social revolution og omvendt. Han fastslog, at de to revolutioner er to sider af det samme opgør med den borgerlige moral og den kapitalistiske økonomi. Wilhelm Reichs tanker blev taget op af ungdomsoprøret i 1960erne, hvor hans ideer om fri sex blev sat på prøve. Vi skal kigge på SexPol bevægelsen i 1930erne, Reich-inspireret filmkunst, post-porn, det tredje køn, freudo-marxisme, gratis psykoanalytiske klinikker, fascismens massepsykologi og sammen undersøge, hvordan den seksual-økonomiske revolution kan tage form.

Anden fremvisning 2.3. – 27.4.2017Anden fremvisning med Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard marts og april 2017Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard


For nogle år siden kom Thomas forbi og viste mig et træsnit han havde lavet i forbindelse med en workshop i YNKB. Motivet var et ansigt af en person, som lå kollapset hen over tastaturet på en computer. Jeg kunne godt lide billedet, måske fordi det var Thomas’ første træsnit og det nok mest var lavet som et eksperiment. Nogle dage senere kom Thomas atter forbi med træsnittet og sagde jeg kunne få det. Der findes kun det ene tryk.


Thomas og jeg har besluttet, at vi gerne vil kombinere træsnittet med et billede af arbejde og arbejdsliv fra industrialismens tidsalder. Efter en del overvejelser valgte vi maleren og grafikeren Folmer Bendtsen, som boede og arbejdede på Nørrebro i en stor del af sit liv. Thomas har fået en aftale på plads med Folmer Bendtsens datter, Kristine, så vi har lånt et maleri, som afbilleder arbejdsliv i storbyen lige efter 2. Verdenskrig.


Arkivets anden fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre repræsentationen af arbejde. Men arbejde i vid forstand, også livet uden for fabrikken. Bendtsen afbilleder næsten aldrig folk på arbejde, men snarere arbejderne på vej hjem fra fabrikken sammen med børnene og mødrene i baggården. Thomas' billede viser arbejdet som det opleves lige nu; udmattende efter 15 timer på Facebook.


Første fremvisning d. 5.1.17 – 25.2.17:Første fremvisning med Henri Michaux og Søren Andreasen januar og februar 2017Henri Michaux og Søren Andreasen


For nogle år siden fortalte Søren mig at han havde købt et litografisk tryk af Henri Michaux - og at det var den første og eneste gang han havde købt et kunstværk. Da jeg selv er optaget af den belgiske poet og kunstner har jeg ofte funderet over hvad dette tryk egentlig betød for Søren også i forhold til hans egen praksis med grafik. Derfor inviterede jeg Søren til at vise sin Michaux-litografi sammen med et udvalg af hans egne linoleumstryk.

Arkivets første fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre det helt grundlæggende livstegn, som ligger i den kunstneriske ytring; krudsedulen på et stykke papir, skraveringen af en figur, inskriptionen på en overflade.