Den aktuelle fremvisning 4.1. – 22.2.2018Sjette fremvisning med ‘Kunst for Varer’ og Joen Vedel 4.1. – 22.2.2018‘Kunst for Varer’ og Joen Vedel


Hospital Prison University Archive’s sjette fremvisning er udviklet i samarbejde med billedkunstneren Joen Vedel, som i flere gange i sit arbejde har stillet spørgsmål til forholdet mellem kunst, penge og værdi. Hvordan kan kunstens symbolske kapital blive omsat til reel kapital? Hvilke mekanismer og forvandlinger er der på færde? Hvad er forholdet mellem brugsværdi og bytteværdi? Ved Joens afgangsprojekt fra Kunstakademiet i København søgte han at indløse noget af sin symbolske kapital igennem sponsorater fra forskellige byggemarkeder og producenter, så han kunne få materialer til at istandsætte sin fars noget faldefærdige hus ude i Sydhavn. På udstillingen viste Joen de byggematerialer han havde været i stand til at indsamle kvit og frit, dvs vinduer, isolering, tagpap, maling, osv.

Det var nu afdøde kunstmaler Gordon Fazakerley, der først beskrev Kunst for Varer for mig. Han fortalte hvordan han havde erhvervet sig en fornem barnevogn til sit første barn i begyndelsen af 1960erne. Betalingen var et maleri. Jeg havde aldrig før hørt om foreningen, som drev sit eget galleri først i Stormgade, siden i Bredgade i København. Den blev stiftet i 1924 af maleren Aage Berthelsen for at 'hjælpe Kammeraterne og skaffe dem og os selv Varer til at opholde Livet med, og til Tider et eller andet, vi ellers aldrig havde Raad til at købe.' For et par år siden fandt jeg et hæfte fra Kunst fra Varer i rodekasserne, som i en periode stod i kælderen i den Frie Udstillingsbygning – og det er det hæfte vi viser frem de næste måneder.

Udstillingens fokus bliver kunst, penge og værdi. Kunst for Varer er interessant da det gør kunst til en reel og omsættelig bytteværdi: en uges arbejde med et maleri for en uges arbejde med at sy et jakkesæt, fremstille en barnevogn, eller bygge på et hus. Dette står i kontrast til nutidens fuldstændige abstrakte værdisætning af kunst. Hvordan kan et Tal R maleri koste over en million kroner? I udstillingens første periode vil vi kigge på penge, helt konkret. Vi vil lave billedanalyse af de gældende danske pengesedler – og vi vil se om de kan brænde. Hvis du kender nogen som har konkrete erfaringer eller erindringer med ’Kunst for Varer’ så skriv til os.

I udstillingens anden del vil vi kigge lidt på forskellige modstandsformer overfor pengemagten. Vi vil fejre 100 året for Stormen på Børsen, lige som vi vil udgive en smukt fremstillet bog, som indeholder de fleste københavnske galleriers årsregnskaber. Nu har vi længe nok diskuteret billedkunstnernes usle løn uden at kigge på pengestrømmene i industrien som helhed. Forhåbentligt kan vi kaste lys på dette sammen med økonomer og andre med ekspertise i kunstmarkedet. Vores udgivelse vil blive produceret i samarbejde med Kld Repro og kan købes i Arkivet. Pris efter aftale.

Femte fremvisning 2.11. – 21.12.2017Femte fremvisning med Ekstatiske Feminister og musselmalerne fra den Kgl. Porcelænsfabrik 2.11. – 21.12.2017Ekstatiske Feminister møder de kvindelige musselmalere fra den Kgl. Porcelæns-fabrik


Hospital Prison University Archive’s femte fremvisning er udviklet i samarbejde med kollektivet Ekstatiske Feminister, som over de sidste 3 år har arbejdet med at undersøge kollektive arbejdsprocesser omkring hjemmet og kroppen. De udvikler stadig deres hjemmearkiv, som kortlægger hvordan kategorier som penge, moderskab, varer, tid og identitet cirkulerer gennem hjemmet og forvandles der. Ekstatiske Feminister består af Marie Louise Krogh, Misja Thirslund Krenchel, Merete Enggaard Jakobsen, Anna Baagø, Hannah Lutz, Kirstine Nordentoft Mose, Anne Louise Fink og Thea von der Maase.

Jeg var 11 år da min moster viste mig en fint musselmalet paptallerken, som hun havde købt for at støtte de strejkende musselmalere på den Kgl Porcelænsfabrik. Det er den tallerken, som jeg gav Ekstatiske Feminister for et halv år siden. Strejken i 1976 vendte sig ikke alene mod den Kgl. Porcelænsfabrik men også mod den organiserede fagbevægelse, som ikke ville anerkende de kvindelige porcelænsarbejderes ret til at strejke. For at finansiere strejken fremstillede porcelænsarbejderne musselmalede paptallerkener med parolen ’Få et kunstværk til en tier – derved støttes vores kamp mod lavlønsproblemet på den Kgl. Porcelænsfabrik’.

Udstillingens fokus bliver stemme og kønskamp. Udgangspunktet for projektet er et møde med tre tidligere og en nuværende musselmaler som Ekstatiske Feminister havde inviteret til deres kontor mandag d. 30. oktober. Under dette møde startede dialogen mellem de forskellige generationer om erfaringerne med kvinders arbejde på fabrikken og i hjemmet og hvad der sker når man udvikler en politisk stemme og begynder at bruge den. Hvor ligger brudlinjerne for kvindekampen i dag? Hvordan ser uligheden ud? Og hvilken solidaritet er mulig?

Fjerde fremvisning 7.9. – 30.10.2017Fjerde fremvisning med Blød By og Frisk Flugt 7.9. – 30.10.2017Frisk Flugt klipper i Blød By


Hospital Prison University Archive's fjerde fremvisning er udviklet i samarbejde med Frisk Flugt (Tina Helen og Ask Katzeff), som over de sidste 3-4 år har udgivet fire udgaver af tidsskriftet Frisk Flugt, som er et smukt udført zine, der kombinerer tekst og billeder i et sammenhængende hele. Deres udgangspunkt er ideen om flugt som politisk og æstetisk modstandsform.

Sidste år siden fandt jeg en kassette med de første 19 numre af Blød By - Blad om bolig-, miljø- og planlægningsproblemer (1978-1982). Jeg har inviteret Frisk Flugt til at læse Blød By – og klippe i Blød By – og producere kollager og nye brudlinjer ud fra det historiske materiale. Tanken er at en ny udgave af Frisk Flugt skal produceres over de to måneder som udstillingen varer. Det nye blad produceres i samarbejde med KLD Repro.

Udstillingens fokus bliver bypolitisk og spørgsmålet er, hvad der skete for utopien om den bløde by. Den periode hvor Blød By 1-19 blev udgivet var en meget konfliktfyldt tid. Specielt her på Nørrebro med kampen om Byggeren i 1980 og rydningen af Allotria i 1982. Nu virker det som den eneste utopi for byen er det neoliberale eventyrland, hvor socialt liv med glæde bliver kapitaliseret gennem AirBnB, GoMore og så videre. Samtidigt hænger politiets helikoptere lavt over Nørrebro for at holde øje med den kriminelle klasse. Det er vores intention, at arkivets fjerde fremvisning skal være udgangspunktet for en fornyet kritik af den forstenede by (i radioen og på gaden).

Tredje fremvisning 11.5. – 29.6.2017Tredje fremvisning med Wilhelm Reich og Tine Tvergaard 11.5. – 29.6.2017Wilhelm Reich og Tine Tvergaard


Hospital Prison University Archive's tredje fremvisning bliver udviklet i samarbejde med billedkunstneren og psykoterapeuten Tine Tvergaard. Tine har som billedkunstner i en årrække beskæftiget sig med køn, lyst og seksualitet og de magtforhold, som disse sociale forhold indbærer.

Den aktuelle fremvisning tager udgangspunkt i et lille kampskrift, som jeg har haft liggende på mit bord i nogle år. Det er en smuk lille tryksag med titlen ‘Sexuel viden og kamp' forfattet af den østrigske psykoanalytiker og marxist Wilhelm Reich. Kampskriftet blev udgivet på dansk i 1933, samme år hvor Wilhelm Reich opholdt sig i København i seks måneder, inden han blev smidt ud af landet. Han var på flugt fra nationalsocialismen, som var kommet til magten i Tyskland samme år. Bogen er formgivet så man på afstand vil se titlen som ‘Sexuel kamp’. Da jeg inviterede Tine til at kigge på dette kampskrift, bad hun mig at læse teksten højt for hende, da hun over flere år har lidt under efterveerne af en hjernerystelse og derfor har svært ved at læse. Denne kommenterede læsning vil kunne høres i radioen.

Dette er en invitation til at begynde en rejse ind i og gennem den 'seksuelle revolution’, som ifølge Wilhelm Reich er nødvendig, hvis vi ønsker en social revolution og omvendt. Han fastslog, at de to revolutioner er to sider af det samme opgør med den borgerlige moral og den kapitalistiske økonomi. Wilhelm Reichs tanker blev taget op af ungdomsoprøret i 1960erne, hvor hans ideer om fri sex blev sat på prøve. Vi skal kigge på SexPol bevægelsen i 1930erne, Reich-inspireret filmkunst, post-porn, det tredje køn, freudo-marxisme, gratis psykoanalytiske klinikker, fascismens massepsykologi og sammen undersøge, hvordan den seksual-økonomiske revolution kan tage form.

Anden fremvisning 2.3. – 27.4.2017Anden fremvisning med Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard marts og april 2017Folmer Bendtsen og Thomas Bo Østergaard


For nogle år siden kom Thomas forbi og viste mig et træsnit han havde lavet i forbindelse med en workshop i YNKB. Motivet var et ansigt af en person, som lå kollapset hen over tastaturet på en computer. Jeg kunne godt lide billedet, måske fordi det var Thomas’ første træsnit og det nok mest var lavet som et eksperiment. Nogle dage senere kom Thomas atter forbi med træsnittet og sagde jeg kunne få det. Der findes kun det ene tryk.


Thomas og jeg har besluttet, at vi gerne vil kombinere træsnittet med et billede af arbejde og arbejdsliv fra industrialismens tidsalder. Efter en del overvejelser valgte vi maleren og grafikeren Folmer Bendtsen, som boede og arbejdede på Nørrebro i en stor del af sit liv. Thomas har fået en aftale på plads med Folmer Bendtsens datter, Kristine, så vi har lånt et maleri, som afbilleder arbejdsliv i storbyen lige efter 2. Verdenskrig.


Arkivets anden fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre repræsentationen af arbejde. Men arbejde i vid forstand, også livet uden for fabrikken. Bendtsen afbilleder næsten aldrig folk på arbejde, men snarere arbejderne på vej hjem fra fabrikken sammen med børnene og mødrene i baggården. Thomas' billede viser arbejdet som det opleves lige nu; udmattende efter 15 timer på Facebook.


Første fremvisning d. 5.1.17 – 25.2.17:Første fremvisning med Henri Michaux og Søren Andreasen januar og februar 2017Henri Michaux og Søren Andreasen


For nogle år siden fortalte Søren mig at han havde købt et litografisk tryk af Henri Michaux - og at det var den første og eneste gang han havde købt et kunstværk. Da jeg selv er optaget af den belgiske poet og kunstner har jeg ofte funderet over hvad dette tryk egentlig betød for Søren også i forhold til hans egen praksis med grafik. Derfor inviterede jeg Søren til at vise sin Michaux-litografi sammen med et udvalg af hans egne linoleumstryk.

Arkivets første fremvisning er en invitation til at overveje og udfordre det helt grundlæggende livstegn, som ligger i den kunstneriske ytring; krudsedulen på et stykke papir, skraveringen af en figur, inskriptionen på en overflade.